GROEISTIMULATOR

55 jaar geleden werd in het begijnhof van Turnhout het maatwerkbedrijf Amival opgericht. Maatwerkbedrijven zijn de voormalige beschutte en sociale werkplaatsen, die mensen tewerkstellen die niet in het reguliere arbeidscircuit terecht kunnen. Vandaag telt Amival meer dan 500 werknemers en verschaft het zinvol, aangepast en betaald werk aan personen met een arbeidshandicap. “Daarbij leggen we de nadruk op hun mogelijkheden en talenten”, vertelt Tim Tilsley, die sinds 2017 als manager communicatie & verkoop instaat voor de externe communicatie en samen met de CEO en business unit managers vormgeeft aan het commerciële beleid.

Intern en extern doorstromen

Gezien de specifieke doelgroep medewerkers, vormt opleiding een belangrijke pilaar bij Amival. “Tot onze medewerkers behoren mensen met een arbeidshandicap, mensen met een medische, mentale, psychische of psychosociale problematiek en langdurig werklozen die niet (meer) over een aantal competenties beschikken. In het gangbare economische circuit krijgen ze vaak weinig of geen kansen. Wij voorzien echter de nodige ondersteuning en begeleiding op de werkvloer. Daarenboven streven we ernaar om diegenen die de competenties hebben, te laten doorstromen naar het reguliere circuit. Daarom werken we bij Amival bijvoorbeeld met een proactief competentiebeleid en streven we naar een héél goede begeleiding door onze werkleiders. Ons opleidingsbeleid is er bovendien op gericht om enerzijds een optimale instroom te garanderen, anderzijds om de interne én externe doorstroom van onze medewerkers te maximaliseren. Dankzij de subsidies van de Provincie Antwerpen die we in 2018 kregen, kunnen we ons daar trouwens nog meer op focussen. Met die subsidies richtten we een VTO-unit op, wat staat voor vorming, training en opleiding”, licht Tim toe.

Dat de investering in opleiding en competenties werkt, blijkt onder andere uit de groei van Amival. “Een rechtstreeks verband is moeilijk meetbaar, maar is onmiskenbaar aanwezig”, nuanceert Tim. “Om je een idee te geven: in 2016 boekten we voor het eerst meer dan 7 miljoen euro omzet en in 2017 overschreden we de kaap van 8 miljoen. In 2018 telde ons team voor het eerst in onze geschiedenis meer dan 500 medewerkers. Groeicijfers zijn prettig, maar ze vormen voor ons geen doel op zich. Ze zijn een middel om onze maatschappelijke doelstelling waar te maken. Vaak nemen onze medewerkers stap voor stap complexere taken op zich, groeien ze intern door naar een functie met meer verantwoordelijkheid of stromen ze door naar de reguliere arbeidsmarkt. Dat is voor ons de essentie van groei: mensen naar een hoger niveau tillen.”

 

Kennisconversie

Om ook de komende jaren te kunnen groeien, blijft Amival investeren in nieuwe mogelijkheden, technieken, infrastructuur én in opleidingen en competentieontwikkeling bij alle medewerkers. “Zo ontwikkelde SYNTRA Business voor onze business unit managers een commerciële opleiding. Onze business unit managers beschikken over veel operationele ervaring en knowhow, maar hadden minder of zelfs bijna geen ervaring met commerciële klantencontacten. Met de maatopleiding van SYNTRA Business hebben we hen meer vertrouwd gemaakt met concepten als business planning, account management en CRM. Ook hun commerciële soft skills werden aangescherpt, zodat ze zich comfortabeler voelen in hun nieuwe rol.” Hoewel het voor de deelnemers van de opleiding niet altijd evident was om na zoveel jaren met een andere - meer commerciële - bril naar de klant te kijken, reageren ze heel enthousiast. 

“Ze zijn zich nu veel bewuster van bepaalde soft skills. Denk maar aan de kracht van lichaamstaal en non-verbale communicatie. Om er zeker van te zijn dat de opgedane kennis blijft hangen en effectief toegepast wordt, namen we een aantal zaken ook expliciet op in onze operationele doelstellingen. Dat gaat van het maken van een businessplan per unit tot het proactief en op maat commercieel opvolgen van onze klanten. Dankzij SYNTRA Business beschikken we nu over de juiste kennis en competenties om elke business unit verder te doen groeien. We zijn dan ook zeer tevreden over het volledige traject: van het maatwerk en de goede match tussen de docent en onze medewerkers tot de flexibiliteit tijdens de opleidingsperiode, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Een absolute aanrader voor bedrijven die willen investeren in opleidingen ter ondersteuning van hun bedrijfsgroei!” besluit Tim.