CO2 als koelmiddel

Energie en HVAC

CO2 als koelmiddel, is dat voor ons? Blind zijn voor de (nabije) toekomst is achteruitgaan, is niet willen zien!

De overheid stimuleert het gebruik van nieuwe koeltechnieken met natuurlijke, energie-efficiënte koudemiddelen. Zo kunnen de (koel)marktsectoren hun energie-efficiency doelstellingen halen. Daarnaast wil de overheid de uitstoot van broeikasgas door lekkages van HFK-koudemiddelen beperken. Koelen met CO2 levert aan beide doelstellingen een substantiële bijdrage: milieuvriendelijk en energie-efficiënt. En door nieuwe, betere technieken zijn de veiligheidsrisico’s zeer aanvaardbaar. Maar de voordelen zijn nog niet bij iedereen bekend.

Doelgroep

Deze opleiding is bestemd voor koelmonteurs en medewerkers van de technische dienst die te maken hebben of binnenkort te maken krijgen met installaties die werken op CO2.

Programma

  • Inzicht in de actuele wet- en regelgeving en veiligheidsprotocollen;
  • Natuurkundige processen;
  • Praktische ontwerpstructuren;
  • Toepassing van diverse componenten;
  • Aandacht voor de energiehuishouding.

Basiskennis koeltechnieken is vereist voor deelname.