Elektrode lassen (basis)

Voertuigen en metaal - Lassen en metaalbewerking

Veel bedrijven zijn op zoek naar geschoolde lassers.  Niet enkel metaalverwerkende bedrijven, maar ook bouwbedrijven, carroserie, autoproductie, machinefabrieken, constructiebedrijven...  Wie goed kan lassen heeft altijd een streepje voor. 

Maar, voor alles is er een begin.  Ook voor het leren lassen.  Daarom biedt SYNTRA PXL een basisopleiding lassen aan.  Heb je nog nooit gelast?  Geen probleem!  De opleiding start helemaal van nul.

Hoe werkt een lastoestel?  Wat is lassen eigenlijk?  Kan je alle metalen lassen?  Hoe kan je veilig lassen?  Hoe kan ik op korte tijd, aan de hand van veel praktijkoefeningen, eenvoudige lasverbindingen aanbrengen?  Op al deze vragen (en nog veel meer!) ken je het antwoord wanneer je deze basis lasopleiding volgt! 

Praktische informatie

CampusStartdatumStartuurLesmomentenLesuren
Genk T2-campus01-03-202319:005 wo av15
CampusGenk T2-campus
Startdatum01-03-2023
Startuur19:00
Lesmomenten5 wo av
Lesuren15

Doelgroep

Iedereen die een start wil maken met basis lastechnieken

Programma

Aan de hand van praktijkgerichte lessen leer je stap voor stap eenvoudige lasverbindingen maken

De praktijkoefeningen die we toepassen zijn :

            Een vlakke las leggen

            Een vlakke zwaailas

            Een hoeklas leggen onder de hand (vlak)

            Een stapellas maken (is naar boven toe lassen)

               Het lassen van een V-naad zowel vlak als rechtopstaand